Voorstelling

S P O R T I E V E   C E L

R U P E L –  K L E I N   B R A B A N T   –   R K B

 

 

VACLA

(VERENIGING VAN ANTWERPSE CLUBS LAGERE AFDELINGEN)

is niet meer en wordt vervangen door

LAVA

(LIGA AMATEURVOETBAL ANTWERPEN)

Wat is er veranderd ?

Einde 2013-2014 werd ons vanuit de KBVB Brussel gemeld, dat de Technische Commissie van alle gewestelijke selecties in gans België niet meer operationeel waren.

Ze hielden op te bestaan.
VACLA, de vereniging, die alle clubs administratief vertegenwoordigt, kreeg een nieuw kleedje  en werd vervangen door

LAVA
die nu alle geledingen van de provincie Antwerpen verzamelt en vertegenwoordigt, zoals de provinciale studiecommissie, provinciaal comité, scheidsrechterscomité enz., en waaronder ook nu catalogeert

de SPORTIEVE CEL
(de vroegere Technische Commissie)

De provinciale Jeugdopleiding – afgekort PJO – welke blijft afhangen van VV – Voetbal Vlaanderen – en die nauw samenwerkt met de LAVA benadrukte, dat in zulke omstandigheid toch nog talenten verloren gaan en werd onder impuls van PJO en LAVA toch nog verder gewerkt op een nieuwe basis ten gunste van al de speelsters/spelers behorend tot onze regio’s.
De doelstelling van de technische Commissie bleef, alleen de structuur veranderde.
Doelstelling blijft natuurlijk voetbaltalent opsporen, de meisjes/jongens bijeenbrengen voor trainingen en wedstrijden en aan de hand van scouting, prospectie worden dan de verdienstelijken bijeengebracht  naar de provinciale selecties  in Wommelgem en de meest getalenteerden later naar de nationale selectiedagen in Tubeke om ze te laten wedijveren met de besten van de andere provincies.

Het is evident dat deze aanduidingen in stappen onderverdeeld zijn.

Elke provincie heeft een technische staf, die scout, meisjes en jongens selecteert, de geselecteerden samenbrengt in de provinciale centra voor stages, trainingen en wedstrijden.

De PJO (zoals reeds vermeld, afhangend van VV) organiseert zijn werking autonoom, zodat elke provincie zijn eigen klemtoon legt.

Hoe werkt de PJO provincie Antwerpen nu ?

De provincie Antwerpen is ingedeeld in 7 gewesten, waarbij elk gewest verantwoordelijk is voor het opzoeken van jong talent en als doel heeft deze meisjes/jongens voor te bereiden naar een hoger niveau (provinciaal en/of nationaal)

De gewestelijke scouts prospecteren elk weekend en trachten de geselecteerden samen te brengen door het spelen van een aantal wedstrijden onderling en/of tegen  andere teams.

Op het einde van het seizoen komen alle gewesten met hun sterkste teams van U 10 tot en met U 15  tegen elkaar uit met twee activiteiten
– de Olympische Dag –


– Memorial Jos Present –

Indeling van onze provincie

Wij kunnen de gewesten indelen in grote, middelgrote en kleinere gewesten, vooral door het aantal ploegen, die tot hun gewest behoren.

Wij rangschikken:

De grote gewesten :

1.Gewest Lier/Herentals
2.Gewest Noorderkempen
3.Gewest Turnhout
4.Gewest Antwerpen

De middelgrote gewesten :

1.Gewest Mechelen
2.Gewest Geel/Mol

De kleine gewesten:

1.Ons eigen gewest RKB -Rupel Klein Brabant

 

Verantwoordelijkheid van de Sportieve cel RKB

De jeugdkampioenschappen worden reeds een hele tijd  onderverdeeld in elite, nationaal, interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk niveau.

De clubs, die uitkomen in elite, nationaal en interprovinciaal, zijn voor de provinciale jeugdopleiding.
De clubs, die uitkomen op provinciaal niveau , maar behoren tot de lagere afdelingen en alle gewestelijke ploegen – van 1e tot 4e provinciale. zijn voor de gewestscouts.

dus

KSV Bornem en Rupel-Boom behoren wel tot ons gewest maar spelen in nationale reeksen, waardoor een SELECTIE uit deze clubs uitgesloten is.

Werking

Welke ploegen behoren tot ons gewest  ?

KSV Bornem, FC Blaasveld, KVS Branst, VK Heindonk, FC Oxford Hemiksem,  KVK Hingene, SK Rapid Leest,Leest United, VVH Lippelo, FC Mariekerke, Nielse SV, FC Oppuurs,DAVO Puurs, K Puurs Excelsior RSK, KSK Reet, SK Rumst, K Rupel Boom FC, K Schelle Sport, SK Sint-Amands, Sporting Tisselt, Willebroekse SV, KFC Volharding Wintam Eikevliet

Hou ook rekening, dat sommige clubs geen jeugdspelers hebben
enkele ploegen samenwerkingsakkoorden hebben
sommige ploegen, zoals hoger aangehaald, nationaal spelen .

Toch trachten we iedere speelster/speler de gelegenheid te bieden om zich te laten opmerken. Dit is onze plicht !

IEDERE MEDEWERKER IS WELKOM, WANT

 –  SCOUTING – ADMINISTRATIE – ORGANISATIE –

VRAAGT VEEL TIJD !!!Infoadres : Zoldermans Chris, secretaris LAVA-RKB, Buisstraat 99, 2890 Sint-Amands
gsm :0477/42 66 22  – e-mail : chris.zoldermans@lava-rkb.be

De gewestverantwoordelijke,

Marcel van Hees